Välkommen till Personalkooperativet Trähästen!

Personalkooperativet Trähästen är en förskola i Johannelund, Linköping som funnits sen 1992.
Förskolan är uppdelad på 2 avdelningar i två hus.
I vardera hus finns ca 30 barn och 6-8 engagerade pedagoger och varsin kock som lagar vår goda mat.


"Alla barn ska få uppleva den tillfredställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen. förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer."  Lpfö 18 s.10 

 

På Trähästen ser vi till varje barns förmåga. Barnen är med och diskuterar, planerar och bestämmer över sin dag.

Vi arbetar utifrån förskolans styrdokument,

Lpfö 18

Skollagen

Barnkonventionen


Vi arbetar med kulturell mångfald som vi lyfter fram i verksamheten genom aktiviteter, samtal och representation via böcker och bilder.

Tisdagar, onsdagar och torsdagar har vi grupptillfällen då vi fördjupar oss än mer i våra mål för verksamheten.

Vi har tillfällen under dagen då vi sjunger, ramsar eller leker lekar som stärker språket, sociala samspelet och gruppgemenskapen.

Lek är lärande och vi har både fria lektillfällen och uppstyrda lekar, både inne och ute.

 

© Copyright Personalkooperativet Trähästen